Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningens mål är att göra tillvaron lättare för den som lider av demenssjukdom genom att uppmärksamma ledarskapets betydelse i demensvården.  

Stipendiat 2025

Det är hög tid att nominera din kandidat till 2025 års stipendium

Anmälningstiden för att nominera kandidat till 2024 ärs stipendium är nu över.

Men du kan när som helst nominera Årets Stipendiat 2025.

Föreningens stipendier riktas till första linjens chefer d v s den som är chef för den personal som har den dagliga kontakten med de boende. Stipendiet utgörs av medel till fortbildning inom ledarskap och demensvård och uppgår till ett värde av 50 000:-. Har du någon som gör ett fantastiskt arbete som ledare för ett Demensboende och som  du anser förtjänar att utnämnas till Årets Stipendiat 2025? Välkommen att nominera kandidaten till 2025 års stipendium på denna länk. Du kan nominera fram till den 9 feb 2025.Stipendiat 2023

Utmärkelse till Upplands-Bro för Gott ledarskap inom demensvården

Mirjam Brocknäs med Diplom på Stipendium från Föreningen Gott Ledarskap inom Demensvården.

Mirjam Brocknäs, enhetschef för äldreboendet Kungsgården vård - och omsorgsboende, har av Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården utnämnts till 2023 års ledare inom demensvården. Mirjam har av föreningen tilldelats ett stipendium på 50.000 kr till egen utveckling.

 Mirjam Brocknäs är äldrepedagog och gerontolog. Genom sitt kreativa ledarskap är hon en inspirerande förebild och medarbetarna stimuleras att växa och utveckla sin yrkesstolthet. Tillsammans med sin personalgrupp ser de anhöriga som del av teamet runt de boende som skall bibehålla den demenssjukes livskvalitet. Mirjam använder evidensbaserad kunskap inom demensområdet för att lyfta personalens kompetens och innovation i vardagen och har sin arbetsplats mitt i demensavdelningen. Hennes dansprojekt och musik- och konstaktiviteter har uppmärksammats av bland annat Svenskt Demenscentrum. Dessa aktiviteter har höjt de boendes kvalitet och glädje i vardagen. Mirjam utbildar personal inom bland annat bibliotek, tandvård, brandkår och hårfrisörer om demenssjukdomar för att skapa ökad kunskap i samhället. 2020 utsågs Kungsgården till årets arbetsplats av Upplands-Bros kommun för sitt enastående arbete under pandemin.

Vid Sinnenas Lunch 26 april i Göteborg som hölls på resturangen SK Mat och Människor överlämnade Professor Ingmar Skoog utmärkelsen till Mirjam Brocknäs.En artikel om Mirjam Brocknäs i tidningen Demenscentrum finns här


Tidigare stipendiater hittar du här

Intressanta föredrag finns på sidan Föredrag

och som hållits av Marianne Melkersson och Monica Berglund i vår styrelse

Socialstyrelsens generaldirektör presenterar den nya äldreomsorgslagen

Se presentationen här

Sveriges Coronakommission Slutbetänkande

Kommitionen har nu lämnat sitt slutbetänkande.

Där pekas det på en hel del som behöver åtgärdas. Se betänkandet på denna länk.


Första delbetänkande

Sveriges Coronakommission lämnade i december 2020 sitt första delbetänkande. Du kan läsa den på denna länk. Betänkandet nämner bl a 

I början av december 2020 hade i Sverige fler än 7 000 människor avlidit med diagnosen covid-19. Av dessa personer var nära 90 procent 70 år eller äldre. Hälften av dem bodde i särskilt boende och knappt 30 procent hade hemtjänst.

Detta visar att föreningen Gott Ledarskap i Demensvården behövs!

 

Därför delar vi ut ett årligt stipendium till en första linjens chef inom demensvården, som gjort berömvärda insatser. Stipendiet motsvarar ett värde av upp till 50.000 kronor till stipendiatens egen fortbildning inom ledarskap och demensvård. 

Vill du medlem och stödja föreningens verksamhet?

Klicka här eller på fliken "Stöd vår verksamhet" ovan.


Vill du komma i kontakt med oss, klicka här eller på fliken kontakt ovan.


Under fliken styrelsen hittar du namnen och kontaktuppgiftern för våra styrelseledamöter.

Föreningen Gott ledarskap i demensvården (GLID)

”Vägen till en bättre demensvård går via chefen” - en insikt som ligger till grund för föreningens strävan. Varje år utser GLID ”Årets chef i demensomsorgen” efter ett nationellt nomineringsförfarande. Stipendiaten prisas med 50 000 kronor till egen kompetens­utveckling och 50 000 kronor till GLID:s chefsnätverk (tidigare stipendiater och finalister).

 

Du kan bidra till Gott ledarskap i demensvården genom att

 

  • - nominera en duktig första linjens chef till vår
      utmärkelse och stipendium här
  • - bli personlig medlem - 150 kr
  • - bli företags- eller organisationsmedlem - 6 000 kr
  • - bli gåvogivare – bankgiro 446-3139, swish 1234547568

 

Kontakt: styrelsen@gottledarskap.nu

Nätverksmöte nr 13 planerers till 19-20 september 2024 i Stockholmstrakten

Nätverksmöte nr 12 ägde rum den 23 -24 november på Arkens konferenscentrum i Göteborg med internat. Elva nätverkare deltog samt sju från styrelsen. Medverkade gjorde också Eini Ruottinnen och Annica Johansson från Socialstyrelsens Kompetenscentrum för Äldreomsorg (NKÄ).

Professor Lotta Dellve föreläste på ZOOM-länk om sin forskning kring tystnadskulturen på olika arbetsplatser och uppmanade till att ”Ge röst åt problemen”. Projektet om personalförsörjningen inför framtiden som startade i Stockholm har under året utvecklats av Lars och Lena i styrelsen. De har ställt samman 10 berättelser som enhetschefer inom GLIDs nätverk skickat in. Temat har varit ”Hur lösa framtidens personalförsörjning?” Många idéer ”utanför boxen lyftes fram”. Den strukturerade sammanfattningen av dessa presenterades och frågor diskuterades i grupper i anslutning till detta. En slutrapport kommer att sammanställas för att också delges till NKÄ på Socialstyrelsen. På dag 2 berättade Annica från NKÄ om en rapport de skrivit om hur det går att tackla språkförmågan inom äldreomsorgen. Jätteintressanta förslag, tips är att kolla på SoS hemsida där rapporten finns.

Vi avslutade med en sammanfattning kring hur värdefulla dessa dagar varit, inte minst att träffa och inspireras av kollegor, och att alla gärna ville se internat även i fortsättningen 1 -2 ggr/år.

Vår senaste bok!

Vägen till god Demensvård

Med finansiellt stöd från Solsticke-stiftelsen har föreningen tryckt boken:

Boken riktar sig främst till de beslutsfattare på alltifrån kommunal nivå till regering och riksdag, som beslutar om demensvårdens villkor. Det är, menar vi, deras beslut i olika frågor som är avgörande för att vår demensvård skall hålla hög klass.


Läs mer om vår senaste bok på denna länk Här kan du också läsa boken i PDF-format och beställa den fysiska boken till ett självkostnadspris på 75 kr exkl porto.

Föreningen har tidigare givit ut boken

Gott Ledarskap i Demensvården

Läs mer på denna länk. Boken kostar 100 kr exkl porto. Beställ boken på denna länk.


Om du vill läsa boken som PDF, kan du ladda ner den på denna länk.